Belanghebbenden

/
/
Belanghebbenden

Wlz (Wet langdurige zorg via het zorgkantoor ) (het oude AWBZ algemene wet bijzondere ziektekosten)

CIZ  ( Centraal indicatieorgaan zorg) (voor het beoordelen van een indicatie voor de Wlz)

Zorgverzekeraars (alle momenteel op de markt zijn)

Zorgthuis.nl vroeger de BTN (Branche organisatie )

Wmo door buurtteams in groot Amsterdam (Wet maatschappelijke ondersteuning )

ROC  Amsterdam – Vrije universiteit het VU (scholing voor medische beroepen)( begeleiding van de stagiaires) 

Point (voor het verkrijgen van beveiligde persoonlijke informatie als iemand uit het ziekenhuis komt)

Persoons-alarmering  ( het aansluiten van de apparatuur en opvolging via de Medische zorgmakelaar Nederland)

Persoons-opvolging ( de opvolging via EUOCROSS geleverde alarm apparatuur)

Omaha-system ( kwalificatie systeem voor het maken van een zorgplan )

Bijscholing centrum Leiden ( om de bevoegdheid en de bekwaamheid van onze professionals te blijven behouden)