Over ROZA zorg

/
Over ROZA zorg

ROZA zorg is een middelgrote thuiszorg organisatie met meerdere producten. ROZA zorg levert vanaf 2002 privé- en Pgb-zorg en heeft hier in 2007 voor de AWBZ de nu geheten Wlz-gecontracteerde zorg, de zogenaamde Zorg in natura (Z.I.N.), aan toegevoegd. In 2015 heeft er een grote decentralisatie plaats gemaakt voor een behoorlijke splitsing van de zorgproducenten die vroeger waren geborgd onder eén partij, werken we nu met drie partijen de Zvw, de Wlz en als laatst de WMO.

Zvw contacten 2024:

Zilverkruis;DSW; ONVZ; ASR; CZ ;Salland;Menzis;Zorg en Zekerheid.

Zvw contracten 2023:

Zilverenrkuis; VGZ; Caresq; DSW; ONVZ; ASR: Salland;Menzis;Zorg en Zekerheid.

ROZA zorg heeft de samenwerkingsconvenant Wijkzorg 2014 met de gemeente Amsterdam getekend, voor de proeftuin Amsterdam. Dit heeft geleid tot een overeenkomst WMO diensten 2015 – 2016.

ROZA zorg gelooft in de kracht van een vast team en werkt dus niet met uitzendkrachten.

Onze Visie & Missie

De visie staat voor; zolang de medewerker geen robot wordt, zal kwaliteit en veiligheid gewaarborgd zijn & onze missie staat voor; cliëntgerichte zorg in een thuissituatie.

Kwaliteitsmanagement
ROZA zorg hanteert het kwaliteitsmanagementsysteem van het HKZ. Sinds 2015 tot en met heden is ROZA zorg HKZ-gecertificeerd. In het kopje documenten staat het laatste HKZ-certificaat van ROZA zorg.

Klanttevredenheidsonderzoeken
ROZA zorg voert twee keer per jaar een intern klanttevredenheidsonderzoek uit. De uitslag hier van wordt binnen de organisatie besproken. Daarnaast doen wij elke jaar een externe klanttevreden op dit moment is dat de PREM meting. De uitslag van 2020 kunt u vinden onder het kopje documenten. Vanaf 2008 en met 2019-2020 voerde we eén keer in de twee jaar een extern klanttevredenheidsonderzoek uit bij de firma TRIQS. Dit is een CQI-meting, wat staat voor Consumer Quality Index. De CQI is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De resultaten van deze externe meting worden vergeleken met de resultaten van landelijk Nederland om zo inzicht en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorg- en dienstverlening te verkrijgen. Vanaf 2021 tot heden de PREM meeting genoemd. Deze kunt u ook vinden op www.zorgkaartnederland.nl. Onder het kopje documenten vindt u de uitslagen van de klanttevredenheidsonderzoeken van de jaren 2020  – 2021 – 2022- 2023.