Nieuwe producten

/
Nieuwe producten

Persoonsalarmering is samenwerking met Eurocross voor klanten die geen wijkzorg krijgen van ROZA zorg.

Vanaf 1 april 2021 werken wij samen met Eurocross.

Eurocross installerend de apparatuur en ROZA zorg doet de opvolging in groot Amsterdam.

  1. )Eurocross is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 071-3641707.
  2. )www.eurocross-personenalarmering.nl
  3. )ROZA zorg – 020-6108555

Bij het kopje documenten staat het inschrijf formulier van Eurocross.

7 maarts 2023.

Op dit moment hebben wij geen achterstand met het verwerken van de nieuwe klanten.

MEDIDO automatische medicatie dispenser

De medicijndispenser Medido
ROZA zorg biedt u de Medido aan. De Medido is een intelligente medicijndispenser die werkt met een vol-automatisch uitgiftesysteem. Deze zorgt ervoor dat u de juiste medicatie op het juiste moment ontvangt en aan de inname hiervan herinnerd wordt.

Voordelen
U kunt de medicatie zelf uit de Medido halen en innemen en hoeft daarvoor niet meer op de thuiszorgmedewerker van ROZA zorg te wachten. Tevens wordt het risico op het verkeerd innemen of vergeten van de medicijnen verminderd.

Hoe werkt het?
Door middel van een signaal (de doos piept en er knippert een lichtje) wordt u op een ingesteld tijdstip aan de inname van de medicatie herinnerd. U klikt dan op de “OK-Button” en het zakje met de medicijnen komt er uit. Mocht u het toch nog vergeten dan stuurt de Medido automatisch een waarschuwing naar ROZA zorg. Wij proberen dan contact te leggen met u. Lukt dat niet, dan gaat een zorgverlener even langs bij u. Dat geeft een veilig gevoel, toch?

De Medido wordt door de thuiszorg medewerker van Roza Zorg gevuld met de medicijnenrol die u via de apotheek ontvangt.De wijkverpleegkundige stelt de indicaties voor de Medido.

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer weten over de Medido? Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met ROZA zorg via 020-6108555 of via de mail medido@rozazorg.nl

Persoonsalarmering
Voor haar eigen cliënten in de wijk is ROZA zorg al 24-7 bereikbaar voor de reguliere zorg. Daarnaast hebben we onze eigen alarmcentrale en ook een eigen meldkamer. Een melding gaat direct naar het desbetreffende team toe. Om op deze alarmcentrale te komen is wel een aanmelding nodig.

Bent u niet in zorg bij de organisatie maar zit u wel op de alarmcentrale dan zorgen wij dat er binnen de gestelde aanrijd tijd een verpleegkundige bij u komt om de eerste hulp te verrichten van spoedeisende aandoeningen en het verwijzen naar meer gespecialiseerde behandelaars als dat nodig is op dat moment.

We worden met z’n allen ouder en willen langer zelfstandig zijn; is dit voor u de mogelijkheid!