Diensten en producten

/
Diensten en producten

ROZA zorg levert meerdere diensten en producten.

Voor het krijgen van wijkzorg vanuit de ZVW (zorgverzekeringswet ) is er een zorgplan nodig via de wijkverpleging van ROZA zorg.

Voor het krijgen van langdurige zorg thuis vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg) is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Voor het krijgen van persoonlijke begeleiding of hulp in de huishouding is een ondersteuningsplan nodig. De wijkverpleegkundige van ROZA zorg kan daarbij helpen om op zoek te gaan naar een buurtteam.

Vormen van zorg:

 • Verpleging
 • Persoonlijke Verzorging
 • Persoonlijke Begeleiding
 • Overbruggingszorg
 • Zorg Zwaarte Pakket
 • Nachtzorg
 • Terminale zorg, zorg in de laatste levensfase
 • Installatie van persoons-alarmeringsapparatuur, verbinding met meldkamer en opvolging door ROZA zorg
 • Opvolging persoons-alarmering via Eurocross in het gebied groot Amsterdam

 

Specialisaties altijd in combinatie met een andere thuiszorg of ziekenhuis:

 • Wondzorg
 • Diabeteszorg
 • Dementiezorg
 • Terminale zorg

Financiërings mogelijkheden:

 • Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Particulier