Diensten en producten

/
Diensten en producten

ROZA zorg levert meerdere diensten en producten, waaronder thuiszorg.

 Voor het krijgen van wijkzorg heeft is er een zorgplan nodig via de wijkverpleging van ROZA zorg.

Voor het krijgen van langdurige zorg thuis is er een indicatie nodig van het CIZ. U krijg dan een MTP of een VPT in de vorm van een ZZP.

Voor het krijgen van begeleiding of huishoudelijke hulp is er een ondersteuningsplan nodig. De wijkverpleegkundige van ROZA zorg kan daarbij helpen. Op dit moment is er in Amsterdam het buurtteam. De gemeente Amsterdam trekt er hard aan om in elke wijk van Amsterdam een buurtteam te realiseren. Hier worden vanaf 1 april 2021 de voorzieningen zoals begeleiding en huishoudelijke hulp onder gebracht. Vanuit het buurtteam wordt er gekeken wat de hulpvraag is en onder gebracht bij het buurtteam zelf.

Vormen van zorg:

 • Verpleging
 • Verzorging
 • Begeleiding thuis
 • Overbruggingszorg
 • Zorg Zwaarte Pakket (een CIZ  zorg pakket een ZZP)
 • Nachtzorg
 • Terminale zorg, zorg in de laatste levensfase
 • Persoons-alarmering
 • Persoons-opvolging via Eurocross.

Specialisaties in combinatie:

 • Wondzorg
 • Diabeteszorg
 • Dementiezorg
 • Wijkverpleging
 • Terminale zorg

Financiërings mogelijkheden:

 • Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Ambulante ondersteuning via de gemeente (WMO)
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Particuliere zorg