Klachtenformulier

/
/
Klachtenformulier

Stap 1 van 2
Indien u een klacht heeft over de diensten en/of medewerkers van st. ROZA zorg kunt u dit op 2 manieren indienen.
1e) Ontvangen via website d.d. : …………………….
2e) Rechtstreeks contact opnemen met st. ROZA zorg 020-610 85 55