ROZA zorg is een thuiszorg organisatie die onder andere persoonlijke verzorging en verpleging levert in de gebieden Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Duivendrecht, Zwanenburg, Badhoevedorp en omgeving.

Wij hanteren geen wachtlijsten. Door de betrokkenheid van de medewerkers is snel en flexibel omgaan met veranderingen mogelijk.

Oost, west, thuis best!
Bij chronische ziekte, ouderdom of een ziekenhuisontslag, is het fijn als u zorg op maat kunt krijgen. Deze zorg kunt u krijgen in uw vertrouwde omgeving, geleverd door een vast team van bevoegde en bekwame zorgverleners. ROZA zorg werkt niet met uitzendkrachten. ROZA zorg biedt verschillende mogelijkheden, van bij alle dagelijkse levensbehoeften tot medische zorg.

ROZA zorg bij het rtl 4 programma LifestyleXperience in de uitzending geweest. Dit fragment geeft een kijkje in de keuken van ROZA zorg en legt de samenwerking met de Medische Zorgmakelaar Nederland uit, die  ROZA zorg per 1 januari 2015 is aangegaan.

Diensten en producten

ROZA zorg levert meerdere diensten en producten, waaronder thuizorg.

Vormen van zorg:

Verpleging
Verzorging
Begeleiding thuis
Overbruggingszorg
Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)
Nachtzorg
Terminale zorg, zorg in de laatste levensfase
Persoons-alarmering

Specialisaties:

Wondzorg
Diabeteszorg
Dementiezorg
Wijkverpleging
Terminale zorg

Financiëringsmogelijkheden

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gefinanciërd
Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Persoonsgebonden Budget (PGB)
Particuliere zorg

MEDIDO automatische medicatie dispenser

De medicijndispenser Medido
ROZA zorg biedt u de Medido aan. De Medido is een intelligente medicijndispenser die werkt met een vol-automatisch uitgiftesysteem. Deze zorgt ervoor dat u de juiste medicatie op het juiste moment ontvangt en aan de inname hiervan herinnerd wordt.

Voordelen
U kunt de medicatie zelf uit de Medido halen en innemen en hoeft daarvoor niet meer op de thuiszorgmedewerker van ROZA zorg te wachten. Tevens wordt het risico op het verkeerd innemen of vergeten van de medicijnen verminderd.

Hoe werkt het?
Door middel van een signaal (de doos piept en er knippert een lichtje) wordt u op een ingesteld tijdstip aan de inname van de medicatie herinnerd. U klikt dan op de “OK-Button” en het zakje met de medicijnen komt er uit. Mocht u het toch nog vergeten dan stuurt de Medido automatisch een waarschuwing naar ROZA zorg. Wij proberen dan contact te leggen met u. Lukt dat niet, dan gaat een zorgverlener even langs bij u. Dat geeft een veilig gevoel, toch?

De Medido wordt door de thuiszorg medewerker van Roza Zorg gevuld met de medicijnenrol die u via de apotheek ontvangt.De wijkverpleegkundige stelt de indicaties voor de Medido.

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer weten over de Medido? Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met ROZA zorg via 020-6108555 of via de mail medido@rozazorg.nl Voor extra informatie en gebruikerservaringen kunt u ook www.philips.nl/medido bezoeken.

Persoonsalarmering
Voor haar eigen cliënten is ROZA zorg al 24-7 bereikbaar. ROZA zorg biedt binnenkort de mogelijkheid om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, maar bij een noodgeval toch (medische) hulp in te kunnen schakelen.

We worden met z’n allen ouder en willen langer zelfstandig zijn; dit is voor u de mogelijkheid.