ROZA zorg thuiszorg
ROZA zorg 020-6108555
ROZA zorg 020-6108555
Werkwijze
Kwaliteitsmanagement
Klanttevredenheidsonderzoek 1
Klanttevredenheidsonderzoek 2
Visie & Missie
Mantelzorgbeleid & Vrijwilligersbeleid
Mantelzorger tevredenheidsonderzoek
Klachtenformulier
Privacy beleid
Cliƫntenraad
Belanghebbenden
Folder downloaden
Over ROZA zorg

ROZA zorg is een middelgrote thuiszorg organisatie met meerdere producten. ROZA zorg levert vanaf 2002 privé- en PGB-zorg en heeft hier in 2007 WLZ-gecontracteerde zorg, de zogenaamde Zorg In Natura (Z.I.N.), aan toegevoegd.

ROZA zorg heeft de samenwerkingsconvenant Wijkzorg 2014 met de gemeente Amsterdam getekend, voor de proeftuin Amsterdam. Dit heeft geleid tot een overeenkomst WMO diensten 2015 - 2016 en tot en met eind 2018. Daarnaast werkt ROZA zorg mee aan verschillende gemeentelijke projecten. 

ROZA zorg gelooft in de kracht van een vast team en werkt dus niet met uitzendkrachten.

In het menu aan de linkerzijde vindt u meer informatie over de onderstaande onderwerpen.

Kwaliteitsmanagement
ROZA zorg hanteert het kwaliteitsmanagementsysteem van het HKZ. Sinds 2015 is ROZA zorg HKZ-gecertificeerd. In het linker menu vindt u het HKZ-certificaat van ROZA zorg.

Klanttevredenheidsonderzoeken
ROZA zorg voert twee keer per jaar een intern klanttevredenheidsonderzoek uit. De uitslag hier van wordt binnen de organisatie besproken.

Eén keer in de twee jaar voert ROZA zorg een extern klanttevredenheidsonderzoek uit bij de firma TRIQS. Dit is een CQI-meting, wat staat voor Consumer Quality Index. De CQI is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De resultaten van deze externe meting worden vergeleken met de resultaten van andere organisaties en bieden zo inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorg- en dienstverlening. In het linker menu vindt u de uitslagen van de klanttevredenheidsonderzoeken.

WLZ-toelating
ROZA zorg is WLZ-toegelaten en voldoet hiermee aan de eisen van de overheid. Het betreft hier de zorg uit een ZZP 4 tot en met 9. De MPT voor opname intramuraal. Heeft u hier vragen over of wilt u de WLZ-overeenkomst inzien, neemt u dan contact op met de directie.

ZVW
ROZA zorg leverd zorg via de zorgverzekerings wet. 

Visie & Missie
ROZA zorg staat voor cliëntgerichte zorg in de thuissituatie.
Omdat ROZA zorg het belangrijk vindt de visie en missie te verwoorden, kunt u hier in het linker menu meer informatie over vinden.

Mantelzorgbeleid
Mantelzorgers zijn zeer belangrijk in de zorgverlening. Om de samenwerking tussen mantelzorgers en ROZA zorg te optimaliseren, werkt ROZA zorg met een mantelzorgbeleid. Dit beleid vindt u in het linker menu.

Mantelzorger tevredenheidsonderzoek
ROZA zorg vindt niet alleen de mening van de cliënt, maar ook de mening van de mantelzorgers belangrijk. Daarom hebben wij een mantelzorger evaluatieformulier. Graag horen wij via dit formulier wat u van onze organisatie vindt. Dit formulier vindt u in het linker menu.


Vrijwilligersbeleid
In het kader van eigen kracht en zelfredzaamheid werkt ROZA zorg met het eigen netwerk van de klant. Dit netwerk bestaat uit huisgenoten, vrienden, familie, buren en buurtbewoners. ROZA zorg kan dit netwerk eventueel uitbreiden met vrijwilligers. Uiteraard heeft ROZA zorg een vrijwilligersbeleid. Dit beleid vindt u in het linker menu.

Klachtenregeling
Hoewel ROZA zorg haar uiterste best doet om aan uw behoefte te voldoen, kan het wel eens voorkomen dat u een klacht heeft. ROZA zorg heeft een klachtenregeling. Dit formulier vindt u in het linker menu. Daarnaast is ROZA zorg aangesloten bij de brancheorganisatie BTN.

Privacy beleid
ROZA zorg heeft een privacy beleid. Dit beleid vindt u in het linker menu.

Cliëntenraad
ROZA zorg heeft een cliëntenraad, die de belangen behartigt van de cliënten. Deze raad komt op voor uw belangen en geeft advies aan de Raad van Bestuur, zodat uw stem gehoord wordt. Op dit moment bestaat deze raad uit 3 cliënten. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn of wilt u een bijeenkomst bijwonen, neemt u dan contact op met de directie. Voor meer informatie over de cliëntenraad, kijkt u in het linker menu.

Branche orgnisatie
ROZA zorg is lid van de BTN branche organisatie.

 

ROZA zorg staat op de volgende websites:

www.kiesbeter.nl
www.zorgregistratie.nlHomeOver ROZA zorgSamenwerkingThuiszorg nodigNieuwsVacaturesContactMedewerker portal - Klanten portal